Vi får människor att stanna upp, vända sig om och blinka till några gånger. Att tänka, känna eller göra det du vill.

GERILLABYRÅN

Strategi, kommunikation och marknadsföring. Oväntade platser, fysiska upplevelser, installationer och gestaltning.

Kontakta vår projektledare Mia Lindstam
0761 62 64 82, mia@gerillabyran.se
Laxholmstorget 3, Norrköping

Canon
Combitech
Berghs
LiU Innovation
Lundbergs
Räddningstjänsten
Sefab