G!
Förladdning

Sefab

Utsiktsplats Kopparhusen

Utsiktsplatsen i hörnet Kungsgatan-Sankt Persgatan besöktes 5000 gånger första veckan. Klicka på pilen för fler bilder. Förskolebarn på spontanbesök fick se byggelement lyftas på plats. Ingen behövde kika genom byggstaket för att följa hur Kopparhusen växte fram. För att se var det skulle bli kontor, bostäder och restauranger behövde besökarna bara titta i ögat. Från en vinkel syntes framtiden. Från en annan vinkel platsens historia. På den andra väggen presenterades byggets stora maskiner och hur en byggarbetare jobbar. Så stark är lyftkranen. Press, fastighetsbolag och kommunen besökte invigningen. Under de sex månader utsiktsplatsen var öppen byggdes flera våningar och olika delar av Kopparhusen. Norrköpings Tidningar och Norrköping News rapporterade från invigningen av utsiktsplatsen. Förra Nästa

Byggföretaget Sefab ville skapa en relation till Norrköpings invånare. Visa att de är ett öppet, inbjudande företag som inte gömmer sig och bullrar bakom byggstaket.

Vi producerade utsiktsplatsen vid ett av stans största och mest centrala byggen. Gallergolv och panoramafönster gav känslan av att sväva över arbetsplatsen. Ögat och texter på glaset visade var allt det nya skulle växa upp. På väggarna fanns information om kvarterets historia, framtid och om arbetsplatsens stora maskiner och byggjobbarnas verktyg.

Utkiksplatsen fick stor medial uppmärksamhet, besöktes ca 20 000 gånger under fem månader och fick 131 954 organiska exponeringar enbart i Sefabs egna sociala kanaler.

Gerillabyrån

Vi är en reklambyrå som oftast gör annat än traditionell reklam. Vi bygger installationer. Skickar upp folk i en lyftkran. Låter dem lösa en gåta. Med smarta koncept och gerillamarknadsföring kan vi kommunicera så att människor vill lyssna.

info@gerillabyran.se

Räddningstjänsten

Krisberedskapsveckan

Offentliga miljöer fylldes av rosa lådor under krisberedskapsveckan. Klicka på pilen för fler bilder. Information i ovanlig form, på oväntade platser fick budskapet att synas och uppmärksammas. Lådorna saknade avsändare. Det gjorde mottagarna mer öppna för frågeställningarna. Konceptet utformades för att ge spridning mun-till-mun och i sociala medier. Anonyma filmer som visade när lådorna sattes upp ökade nyfikenheten. Tider och platser för att hämta en gratis krislåda publicerades på jagklararenvecka.se. Lådorna fick allmänheten att gå från tanke till handling. Från att veta hur de bör förbereda sig till att göra det. I samband med kampanjen rådde vattenbrist, en militärövning genomfördes och i Höganäs blev 17000 hushåll strömlösa. 1500 personer hämtade en egen krislåda. Maria Stengard, krisberedskapssamordnare i Ängelholm, intervjuades av Svt. Förra Nästa

I en krissituation förväntas du klara dig själv. Det bad elva kommuner i Skåne oss att uppmärksamma sina invånarna på. Vi tog ett steg till. Hur får vi människor att faktiskt förbereda sig?

Vi fyllde offentliga platser med rosa papplådor. Endast frågor och kort info på sidorna, ingen avsändare. Klarar du en vecka utan vatten? Ingen el, vad gör du då?

Några dagar senare informerades allmänhet och media. Alla kunde hämta en gratis rosa krislåda med budskapet ”Jag klarar en vecka”. På sidorna fanns krisinformation och en checklista om vad lådan bör innehålla. Lådorna var påbörjade – hämta, ta med till affären, fyll på resten och ställ in i garderoben.

Kampanjsidan jagklararenvecka.se var välbesökt, bilder på lådorna spreds i sociala medier och SVT publicerade en artikel om kampanjen och dess kärnbudskap: att lugna och förbereda istället för att oroa. Under ett par dagar förberedde sig 1500 personer genom att hämta en egen låda.

Gerillamarknadsföring

Marknadsföring som är oväntad och okonventionell får mer uppmärksamhet. Vi använder den plats eller form som påverkar målgruppen mest. Fysiska gestaltningar, interaktivitet, ljus, ljud eller digitala upplevelser.

Vad är gerillamarknadsföring  |  Wikipedia

Combitech

Lite bättre jobb

I Göteborg lockade installationen 500 ingenjörer under ett par timmar. Klicka på pilen för fler bilder. Kampanjen fokuserade på vad som är viktigt i valet av arbetsgivare. Intallationen ställdes upp på ingenjörstäta platser i Södertälje, Göteborg och Linköping. Målgruppen värderade intellektuell utmaning, trygga arbetsförhållanden och balans mellan arbete och fritid. Combitech kunde erbjuda de värden installationen tog upp men analysen visade att målgruppen inte kände till det. I Linköping gav kampanjen fyra gånger fler ansökningar än målet. Genom att inte fokusera på rekrytering eller varumärke blev målgruppen nyfiken istället för att känna sig jagade. Alla fick en trekant med ett problem och ledtrådar. Svaret ledde till kampanjsidan litebättrejobb.se. Kampanjsidan litebättrejobb.se återkopplade till frågorna, presenterade cheferna och gav besökare möjlighet att lämna intresseanmälan till ett nytt jobb. Installationen följdes upp av en digital kampanj som spreds brett bland ingenjörer på sociala medier. Ett inlägg nådde 77 173 målgruppspersoner. SVT intervjuade Combitechs affärsutvecklare som fick uttala sig om  rekryteringsbehovet. Lokala medier i samtliga städer uppmärksammade kampanjen. Förra Nästa

Teknikkonsultföretaget Combitech behövde rekrytera en ingenjör om dagen. Vad får ett företag att bli intressant i en bransch där det råder sådan brist att det kommer saknas 30 000 personer år 2030?

Ett barn i en spjälsäng mötte ingenjörer på väg hem från jobbet, bredvid stod en arbetsplats. Ditt sjuka barn eller jobbet – vad är viktigast? Den och andra frågeställningar startade diskussioner mellan ingenjörer och Combitechs rekryterande chefer. Vad värderar jag i valet av arbetsgivare?

Ingenjörer är problemlösare. Alla fick en tryckt trekant med ett skiffer. Lösningen ledde till litebattrejobb.se där de kunde lämna en intresseanmälan. Combitech kontaktade sedan de ingenjörer som var intressanta.

Under ett par timmar i Göteborg stannade 500 intresserade ingenjörer. I Södertälje intervjuade SVT en av Combitechs chefer om deras rekryteringsbehov och om kampanjen. Ett av inläggen i den digitala delen nådde över 77 000 målgruppspersoner, det motsvarar 67 procent av Sveriges ingenjörer. Kampanjen dubblerade antalet arbetsansökningar jämfört med vad traditionell annonsering gett tidigare.

Träffsäker marknadsföring

Vi börjar alltid med en analys. Därefter tar vi fram en strategisk idé och bygger ett koncept. Det gör att vi kan kommunicera med större träffsäkerhet. Oavsett om det är en stor kampanj eller ett visitkort.

Gerillareklam effektivare än traditionell reklam  |  Studie

LiU Innovation

Lyft din idé

För att få uppmärksamhet i en miljö full av studentkårsaktiviteter krävdes spektakulära metoder. Klicka på pilen för fler bilder. Ljusprojektionen på samma plats dagen innan pulserade som hjärtslag. Utbildning till alla, jämlikhet, bra arbetsvillkor och tillväxt var de globala mål som flest studenter hade idéer om. Mer än 50 studenter vågade lyftas upp i luften över Blå Havet utanför Kårallen. Från 30 meters höjd blev budskapet som inte syntes från marken tydligt. LiU Innovation fick tid att utveckla hur de kan hjälpa studenterna att förverkliga sina innovationsidéer. Förra Nästa

Liu Innovation hjälper studenter att förverkliga innovationsidéer kopplade till de globala målen. I en universitetsmiljö full av uppseendeväckande kåraktiviteter ville de öka kännedomen om varumärket och få möjlighet att berätta om sin verksamhet.

Dagarna innan byggdes förväntningarna upp med filmer på våghalsar i sociala medier och en ljusprojektion vid universitetet med utmaningen ”Vågar du?” som pulserade i takt med hjärtslag.

På kampanjdagen möttes studenterna av innovationsrådgivare, fyra transparenta rör och en lyftkran. Installationen uppmanade till frågeställningar om vilka globala mål studenterna tyckte var viktigast och vilka de kanske hade en tanke eller idé om. Det startade diskussioner om hur LiU Innovation kunde hjälpa till att förverkliga idéerna. De som ville kunde låta sig hissas 30 meter upp i luften. Där uppe blev ett grovt rastrerat budskap på marken tydligt. ”Din idé kan göra skillnad”, tryckt på en världskarta. Eventet live-sändes på Facebook.

På tre timmar lyftes 56 personer och 150 studenter lämnade sina kontaktuppgifter. LiU Innovation pratade med 300 personer, varumärket sågs av många fler och kampanjen nådde 63 956 unika användare via sociala medier.

Kommunikations- och reklambyrå

Förutom projekt utformade för medial publicitet eller spridning i sociala medier så hjälper vi våra kunder med strategi och koncept, varumärkesidentitet, formgivning, design, copywriting, PR, grafiska profiler, logotyper, webb, video, trycksaker, animation, foto och informationsdesign.

Sefab

Grafisk profil och identitet

Den nya grafiska profilen utgår från de grundvärden Sefab behöver kommunicera som en stor modern aktör på marknaden. Klicka på pilen för fler bilder. Logotypen ska kommunicera engagemang, pålitlighet, ordning och reda, dynamik, kvalitet och framåtanda. Grundfärgen kompletteras med metallfärg och signalfärger. Typsnitten Forza kompletteras med Open Sans i framförallt brödtexter. Sefab Projektnöjdhet är ett sätt att mäta och säkerställa kvaliteten i byggprojekt. Profilmaterial ska även stärka relationen internt. Företagsbilar ska framför allt kommunicera kvalitet externt. Uttrycket i bilder får gärna vara personligt och positivt. Trycksak med Sefabs ledstjärnor som också ligger till grund för den nya grafiska identiteten. Även Sefabs sociala medier följer den grafiska profilen. Förstasida i Projektnöjdhetsrapport. Brevpapper och visitkort. Förra Nästa

Byggföretaget Sefab har växt från familjeföretag till en stor modern aktör på marknaden. Den nya grafiska identiteten ska kommunicera engagemang, pålitlighet, ordning och reda, dynamik, kvalitet och framåtanda. Förändringen omfattade allt från logotyp, skyltar och bilar till medarbetarböcker och arbetsplatser.

Den nya logotypen nådde 9000 personer på Facebook och Linkedin, fick uppmärksamhet bland kunder och exponerades stort i flera medier i samband med rivningen av studentboendet Bollen i Norrköping.peace@gerillabyran.se
070–28 29 304
Norrköping